Europoseł PiS Prof. Zdzisław Krasnodębski nowym Wiceprzewodniczącym PE

Podczas trwającej mini sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Brukseli europosłowie wybrali swojego nowego wiceprzewodniczącego. Stanowisko to otrzymał kandydat grupy EKR i Europoseł PiS, profesor Zdzisław Krasnodębski.

Europoseł PiS jest bardzo aktywnym członkiem Parlamentu. Pełni rolę koordynatora EKR w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE), współprzewodniczącego grupy roboczej EKR ds. demografii, polityki międzypokoleniowej i rodzinnej oraz jest zastępcą członka w Komisjach: Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL), Kultury i Edukacji (CULT) oraz Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE). Jest również posłem-sprawozdawcą szeregu ważnych raportów legislacyjnych oraz organizatorem licznych wysłuchań, warsztatów i konferencji na terenie Parlamentu i poza nim.

Ponadto Zdzisław Krasnodębski aktywnie działa na polu naukowym będąc socjologiem i filozofem społecznym oraz profesorem na Uniwersytecie w Bremie w Niemczech. W przeszłości wykładał również na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie w Kassel, Katolickim Uniwersytecie Ameryki i na Uniwersytecie Columbia, a także wygłaszał wykłady gościnne na wielu innych uniwersytetach, w tym w Princeton, Oksfordzie i Cambridge.

- Poprzez moją pracę w Parlamencie konsekwentnie dążyłem do współpracy ponad podziałami politycznymi, ideologicznymi i narodowymi. Głęboko wierzę, że znalezienie rozwiązań i wypracowanie kompromisów, które najlepiej służyłyby interesom wszystkich narodów europejskich wymaga jednakowego poszanowania przedstawicieli wszystkich państw członkowskich i wszystkich grup parlamentarnych, zarówno dużych, jak i małych - mówił profesor Krasnodębski.

Europoseł zapewnił, że jako wiceprzewodniczący będzie dążył do zapewnienia poszanowania i równego traktowania wszystkich posłów do Parlamentu.

- Zawsze będę się starał chronić wolności słowa w tej Izbie i działać na rzecz rozwoju dialogu pomiędzy rożnymi opcjami politycznymi - dodał.

Lista aktualności