Dla Polski i Łotwy kwestie bezpieczeństwa są priorytetowe

- Mogliśmy rozmawiać w czasie naszego spotkania o bardzo ważnych sprawach dotyczących kilku kwestii, które są w tej chwili najistotniejsze z punktu widzenia współpracy bilateralnej polskiej i łotewskiej - powiedziała Premier Beata Szydło podczas wspólnej konferencji z premierem Łotwy Mārisem Kučinskisem. - Cieszę się, że mogliśmy porozmawiać o sprawach, które jeszcze bardziej pogłębią nasze doskonałe stosunki - dodała.

- Trudno dzisiaj, w tak czasach zmiennych, nie rozmawiać o sprawach bezpieczeństwa - podkreśliła. - Tym bardziej, że nasza współpraca w ramach NATO, decyzje podjęte na szczycie w Warszawie - dotyczące wzmocnienia wschodniej flanki - są bardzo satysfakcjonujące dla obydwu państw. Premier podkreśliła, że rozmowy dotyczyły także działań hybrydowych - jak im się przeciwstawiać - mówiła.

Szefowa rządu poinformowała, że omówione zostały też sprawy dotyczące obecnych działań Rosji, jak i współpracy między państwami naszego regionu w zakresie bezpieczeństwa.

- Zarówno dla Polski, jak i dla Łotwy, kwestie bezpieczeństwa są priorytetowe - oświadczyła Premier Szydło.

Lista aktualności