Chcemy pogłębiać współpracę z Albanią

- Dzisiejsze rozmowy z Premierem Albanii potwierdziły, że nasze stosunki są bardzo dobre. Chcemy pogłębiać tę współpracę - poinformowała Premier Beata Szydło.

Dodała, że podczas spotkania rozmawiano m.in. o gospodarce oraz doświadczeniach Polski związanych z wprowadzaniem refom służby zdrowia.

- Będziemy służyć doświadczeniem, by Albania mogła przygotować się do procesu akcesji do UE -podkreśliła.

Wyraziła nadzieję, że pola współpracy z Albanią, które zostały podjęte i określone, w przyszłości zostaną poszerzone.

Lista aktualności