Briefing prasowy Posłów PiS w Sejmie

- Pozostawiamy w projekcie ordynacji wyborczej: JOW-y w gminach do 20 tys. mieszkańców oraz uprawnienie rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich do ustalania okręgów wyborczych. Proponujemy wydłużenie kadencji w samorządach do 5 lat - poinformowali Posłowie PiS podczas briefingu prasowego w Sejmie.

Poseł Marcin Horała podkreślił, że projekt, który dotyczy prawa wyborczego, powinien powstawać w atmosferze współpracy i kompromisu.

- Kolejne poprawki dotyczą komisarzy wyborczych. Komisarzy nie będzie blisko 400, jak przewidywał projekt, lecz stu. Okręgiem działania dla każdego z nich będzie okręg do Senatu - oznajmił Poseł Łukasz Schreiber.

Jak poinformował, komisarze nie będą dzielili okręgów wyborczych.

- Odchodzimy od tego pomysłu, pozostawiamy tę kompetencję na najbliższe wybory radom gmin, radom powiatów i sejmikom wojewódzkim - zaznaczył.

- Przeanalizowaliśmy uwagi PKW, do wielu z nich odnieśliśmy się pozytywnie – podsumował Poseł Szymon Szynkowski vel Sęk.


Lista aktualności