Będę Rzecznikiem polskiej wsi

- Chciałem zadeklarować, że jeśli zostanę wybrany na Rzecznika Praw Obywatelskich, będę rzecznikiem polskiej wsi. Podstawową sprawą jest zagwarantowanie rolnikom prawa do prowadzenia działalności rolniczej - zapowiedział Poseł PiS Bartłomiej Wróblewski.

Wskazał, że sprawy polskiej wsi obejmują dwie grupy problemów. Z jednej strony chodzi o wolności i prawa polskich rolników, a z drugiej - o wolności i prawa mieszkańców terenów wiejskich.

Podkreślił, że jeśli chodzi o rolników to podstawową sprawą jest zagwarantowanie im prawa do prowadzenia działalności rolniczej.

- Dziś rolnicy borykają się z licznymi ograniczeniami tego prawa, tej wolności. Chodzi tu na przykład o kwestie prawa do produkcji rolniczej wysokiej jakości, o ograniczenie praw związanych ze szkodami rolniczymi powstającymi poprzez dzikie zwierzęta, o trudności administracyjne, urzędowe związane z planami zagospodarowania przestrzennego, ograniczającymi możliwość wznoszenia budynków rolniczych, czyli prowadzenia działalności rolniczej - mówił.

Dodał, że polscy rolnicy zmagają się z problemami nieuczciwej, nierównej konkurencji ze strony dużych koncernów, dużych podmiotów gospodarczych.

- Chciałbym, aby jednym z zastępców PRO była osoba odpowiedzialna za sprawy mieszkańców polskiej wsi. Powstanie osobna komórka w biurze RPO odpowiedzialna za wolności i prawa mieszkańców terenów wiejskich - poinformował.

Wskazał, że wśród jego priorytetów są również sprawy osób najsłabszych, w tym między innymi niepełnosprawnych, dzieci, seniorów oraz osób, które są pozbawione mieszkania.


Lista aktualności